ניהול פרויקט – כיצד לשלוט על פריטים נעלמים

כיצד מתמודדים עם בעיית ה OBSOLESCENCE ?

יש להתמודד עם בעיית ה OBSOLESCENCE כבר בשלבי הפיתוח והייצור של המערכת.

ההתמודדות עם הבעיה כבר בשלבים הראשונים, תאפשר צמצום הסיכונים בפיתוח המערכת, כאשר התמודדות מאוחרת עם הבעיה תביא לירידה לזמינות המערכת ולעלויות תחזוקה גבוהות.

שיטות ההתמודדות

•תכן מודולים – מודולים סטנדרטיים
•הגדרה נכונה של דרישות מערכתיות מן היצרן – לא לאפשר הגדרות יתר מן המוצר (Over Specified)
•הגדרת רכיבים מרכזיים – אין להתבסס על מקור יחיד של רכיב מרכזי
•שימוש ברכיבים סטנדרטיים – מיעוט שימוש ברכיבים ייחודיים ככל האפשר
•שימוש ברכיב FPGA – שיקול חומרה מול תוכנה
•שימוש ברכיבים אזרחיים – הקשחת רכיבים אזרחיים לשימוש צבאי
•שימוש ברכיבי פופולאריים – רכיבים הנמצאים במגוון רב של שימושים
•איסור שימוש ברכיבים מחוץ למעטפת הביצועים המוצהרת של היצרן – אפשרות שמנות מסופקות תתנהגנה באופן שונה מהמנה הקודמת
•שימוש ברכיבים בעלי חליפיות לא שלימה – פרמטרים העונים לא ב 100% לרכיב המקור
•סריקת ה BOM למציאת בעיות OBSOLECENCE – הגדרת הרכיבים וכן תחליפיהן
•במקרים מוצדקים חיוב ספק משנה – במקרים של טכנולוגית רכיבים מיוחדות
•במקרים של רכיבים מיוחדים – שמירת חלפים מוגבר/מוגדל
•שימוש בתקנים – רכיבים המיוצרים לפי תקנים
•יצירת AVL/QVL – תיחום השימוש ברכיבים
•רשימת רכיבים מחייבת/מוכתבת לתכנון – יצירת קטלוג רכיבים מפעלי
•שימוש ב FRACAS – יצירת תשתית לשימוש בנתוני כשל בשדה
•תוכנית למניעת OBSOLECENCE בשלב הפיתוח – תוכנית מפורטת לשלבי הפיתוח.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.