ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי הוא ביטוח בריאות ממלכתי אשר נמצא בחוק הבריאות משנת 1995, ביטוח סיעודי מאפשר לכל אזרח שירותי בריאות בסיסיים מהמדינה.
הטיפולים בדרך כלל ניתנים על ידי קופות החולים, בתי חולים ועוד. כאשר מדובר בביטוח סיעודי, בדרך כלל חובת הטיפול בנזקק סיעודי חלה על המשפחה של המטופל.

תודה! כבר אהבת את זה.