מתי כדאי לעשות מיחזור משכנתא

1. כאשר ישנה ירידה משמעותית של הריבית במשק, ואיתה ריבית המשכנתאות.
2. כאשר ההחזרים החודשיים מכבידים.

חשוב לציין ולהזכיר שעשירית האחוז שיורדת מההחזר החודשי, מתבטאת בדרך כלל בסכומים גבוהים, כאלו שיכולנו לנצל אותם לצרכים אחרים.

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.