מחירי דלקים- אפריל 2010

סוג דלקטןדלקסונולפזדור אלון
בנזין 956.676.676.676.676.67
סולר תחנות11.2911.6611.6611.6111.65
תודה! כבר אהבת את זה.