שינוי שגרה בעבודה

כדי להכיר דרכים חדשות ולשבור שגרה בחרו כול יום דרך אחרת להגיע לעבודה .

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.