אתה רוצה למכור – אל תמכור

יותר משהפרה רוצה להיניק – העגל רוצה לינוק.

הלקוח אוהב לקנות – אך שונא שמוכרים לו.

אם אתה רוצה למכור – אל תמכור, פשוט תן ללקוח לקנות.

תודה! כבר אהבת את זה.