ככל שאתה מדבר יותר על מה שמעניין אותם – אתה מתקרב יותר למכירה

ככל שאתה מדבר יותר על מה שמעניין אותם –

אתה מתקרב יותר למכירה!

ככל שאתה מדבר יותר על דברים שאין להם ענין בהם – 

אתה מתרחק יותר מהמכירה!

 

תודה! כבר אהבת את זה.