בית המשפט המחוזי ירושלים קבלת קהל

קבלת קהל
בימי א'-ה'8:30-13:30
טלפונית בימי א'-ה'8:00-16:00
(מרכז מידע ארצי)
בימי ו' וערב חג8:30-12:00
(למקרים דחופים)
לתצהירים8:30-13:30
בפגרה9:00-12:00
תודה! כבר אהבת את זה.