קבלת קהל בית הדין לעבודה חיפה

קבלת קהל:
בימי א'-ה'8:30-13:30
בימי ו' וערב חג (לסעדים דחופים)אין קבלת קהל
טלפונית בימים א'-ה'8:00-16:00
מרכז מידע ארצי
בפגרה9:00-12:00
מרכז מידע8:00-16:00
תודה! כבר אהבת את זה.