אין למסור את החזקה בדירה לקונים, אלא לאחר קבלת מלוא המחיר עבור הדירה

אין למסור את החזקה בדירה לקונים, אלא לאחר קבלת מלוא המחיר עבור הדירה ו/או הפקדתה בידי באי כח המוכרים לפי הענין.


חיוני לקבוע מנגנון הדדיות, ולפיו החזקה בדירה ורישום הזכויות ע"ש הקונים יבוצעו לאחר קבלת מלוא התמורה מהקונים.


באדיבות ליבוביץ רונן, משרד עורכי דין

תודה! כבר אהבת את זה.