התשלום הראשון בגין קניית דירה, צריך להיות לפחות 10% ממחיר הדירה

במידה והקונה מעוניין לקבל הלוואת משכנתא, רצוי לקבוע הוראות מתאימות בחוזה המכר לרבות חיוב תשלום ראשון בשיעור של 10% לפחות ממחיר הדירה מהון עצמי של המוכר, כי השיק נשוא הלוואת המשכנתא יירשם לפקודת המוכרים ויועבר ישירות לידיהם וכיו"ב.


באדיבות ליבוביץ רונן, משרד עורכי דין

תודה! כבר אהבת את זה.