שעות פתיחה רשות שדות התעופה

לישכהטלפוןפקס
לשכת מנכ"ל03-977455503-9774599
אגף מטה תעופה03-977461203-9774618
אגף מנהל וכח אדם03-977452403-9774608
אגף מבצעים03-977458003-9774595
מחלקת רישוי עובדי טיס03-9774502/303-9774597
אגף כושר אווירי03-977466503-9774592
אגף תשתיות03-977456203-9774546
אגף קשרי תעופה בינ"ל03-977452103-9774594
מחלקה לרפואה תעופתית03-977450703-9774508
רשות התעופה האזרחית – מרכזיה03-9774545
פניות הציבור03-9774536
תודה! כבר אהבת את זה.