קבלת קהל רשות הספנות והנמלים

שם הלשכה טלפוןפקס
משרד ראשי04-863223304-8632133
כלי שיט קטנים04-8632234 04-863221604-8632129
קופה04-8632233
כספים וחשבונות04-8632086
תלונות הציבור04-8632088
חוק חופש המידע04-863215604-8632127
מינהל וארגון04-8632088
שירותים טכניים04-8632080 04-863207904-8632118
בחינות04-863208304-8632118
מהנדס ראשי וגף נמלים ומעגנות04-863212104-8632119
רשם כלי שייט (בתאום טלפוני)04-863213604-8632111
כלכלה, תכנון ומדע04-863212404-8632111
רישום ומידע כח אדם ימי04-8632093 04-863209504-8632133
ביקורת כלי שיט זרים04-863223804-8632116
ביקורת כלי שיט זרים – סניף אשדוד08-851890008-8518911
ביקורת כלי שיט זרים – סניף טבריה06-672407706-6724077
ביקורת כלי שיט זרים – סניף אילת08-637372108-6374152
מיסוי מקרקעין חיפה04-8630341
מיסוי מקרקעין תל-אביב03-7633190
נ.מ.ה – מחלקת פיצויי איבה02-6559251 02-6559252מ
תודה! כבר אהבת את זה.