מבחני אישיות נועדו לחשוף חלקים פחות גלויים באישיות הנבחן

מבחני אישיות נועדו לחשוף חלקים פחות גלויים באישיות הנבחן והם כוללים בתוכם יכולת תיאור תמונות, מצבים בין אישים, ציורים, השלמת משפטים, העתקת צורות, מבחני זריזות, מבחני אמינות, שאלונים אישים, מבחני דיוק ועוד.


צוות Videojob, כל משרה שרק תרצה 

תודה! כבר אהבת את זה.