גם ילד שעדיין לא יודע לכתוב , יכול לכתוב מכתב.

איך לכתוב מכתב כשעדיין לא יודעים לכתוב?
ציוד: מחשב – ואם אפשר, מדפסת, ניר ועפרון.
ילדים בגן חובה – גילאי 5 או 6 – עדיין לא יודעים לכתוב, אבל אמורים לזהות את כל האותיות ומסוגלים להעתיק אותן.
הציעו לילד לכתוב מכתב: הוא יכתיב לך את המכתב, אתה תדפיס אותו במעבד תמלילים. אם יש לך מדפסת, תדפיס את המכתב. הגש אותו אחר-כך לילד , צייד אותו בניר ועפרון ותן לו להעתיק את המכתב בכתב ידו. אם אין לך מדפסת, תן לילד להעתיק את המכתב מצג המחשב.
תודה! כבר אהבת את זה.