חיבור פלזמה או LCD מחייב לקנות כבל איכותי מצופה זהב.

חיבור פלזמה או LCD מחייב לקנות כבל איכותי מצופה זהב.


שאר הכבלים לא מתאימים וגורמים לשלג בתמונה.


באדיבות בן ,Express – TV

תודה! כבר אהבת את זה.