מזיקים בספרים

בכדי להיפטר מתולעי ספרים – אמיתיות ולא אנושיות או וירטואליות…
הכניסו את הספר או הספרים לשקית ניילון ואטמו אותה היטב. ניתן להשתמש גם בשקיות עם סגירה חוזרת (זיפ-לוק) והכניסו למקפיא ליממה.

תודה! כבר אהבת את זה.