אם הקבלן לא ביצע את התיקונים הנדרשים, ניתן לתבוע אותו

כאשר רוכש דירה ביקש מספר פעמים מהקבלן שיבצע את התיקונים הנדרשים והוא לא עשה כן, אין טעם להמשיך בדרך זו וניתן לתבוע אותו בערכאות משפטיות על מנת שיבצע את התיקונים הנדרשים.


מומלץ להביא לבימ"ש דו"ח מפורט של מהנדס מומחה המאשר כי אכן לא בוצעו התיקונים הנדרשים.


באדיבות איתן וסטרייך,מנהל שיווק תפארת ביקורת מבנים ואיתור ליקויי בניה
 


 

תודה! כבר אהבת את זה.