חברות הביטוח מחויבות להבליט ולהדגיש בפוליסה כל תנאי המחריג את הכיסוי הביטוחי

חברות הביטוח מחויבות להבליט ולהדגיש בפוליסה וברשימה המצורפת לה כל תנאי המחריג את הכיסוי הביטוחי, וזאת על מנת להביא לידיעת המבוטח את התנאי המוקדם לתחולת הביטוח.

באדיבות צוות ליסינג סנטר, השוואת ביטוחי רכב

תודה! כבר אהבת את זה.