חובה לוודא כי הנכם עומדים בכל התנאים המוקדמים לתקפותה של הפוליסה

חובה לקרוא היטב את התנאים המצוינים בפוליסה ולוודא כי הנכם עומדים בכל התנאים המוקדמים לתקפותה של הפוליסה, כגון הגנות הנדרשות ברכב על
מנת שהפוליסה תכסה נזק אשר נגרם כתוצאה מגניבת הרכב וכיו"ב.

באדיבות צוות ליסינג סנטר, השוואת ביטוחי רכב

תודה! כבר אהבת את זה.