יש לשקול בכבד ראש את כדאיות ההפעלה של הפוליסה

ככלל, הפעלת פוליסת הביטוח תחייב כמובן השתתפות עצמית של המבוטח אך גם עלולה לפגוע בהנחת היעדר תביעות במועד חידוש הפוליסה, לפיכך יש לשקול בכבד ראש את כדאיות ההפעלה של הפוליסה.

באדיבות צוות ליסינג סנטר, השוואת ביטוחי רכב

תודה! כבר אהבת את זה.