שים לב לגובה ההשתתפות העצמית, אותה יש לשלם במקרה של תביעה

יש לשים לב לגובה ההשתתפות העצמית אותה יש לשלם במקרה של תביעה למשל: האם בפוליסה קיים שירות של רכב חלופי, שירות גרירה וביטוח שמשות, מהו גובה ההשתתפות העצמית במקרה של גניבת מכשיר הסטריאו וכיוצ"ב…

באדיבות צוות ליסינג סנטר, השוואת ביטוחי רכב

תודה! כבר אהבת את זה.