כדי לעבוד באוסטרליה יש צורך באישור עבודה


כדי לעבוד באוסטרליה יש צורך באישור עבודה, משימה שהיא לעיתים יותר קשה מעצם מציאת העבודה. עליך לספק למעסיק  tax file number ,אשר ניתן לקבל לאחר קבלת הויזה מהרשויות המוסמכות לכך.
סוג אישור העבודה תלוי בסוג הויזה המיועדת, לדוגמא: ויזת סטודנט מאפשרת 20 שעות עבודה שבועיות בזמן הלימודים.


על מחזיקי ויזת תייר חל איסור לעבוד. מעבידים רבים מנצלים עובדה זאת ומעסיקים תיירים בשכר נמוך. העונש על עבודה לא חוקית הוא גירוש ואיסור כניסה עתידי.


באדיבות אתר אוסטרליה

תודה! כבר אהבת את זה.