איך לצרוב 900 מגה בדיסק של 700 מגה

ראשית הפעילו את הNero שלכם במצב Nero Burning ROM ולא במצב Nero Express.


לחצו על File אז עלpreferences ואז על . expert features ב expert featuresשנו את מספר הדקות לערך 100 ולחצו Ok.


כשתתחילו את הצריבה, יופיע לפניכם תפריט. לכו לאופציה Burn ושם, תחת האופציה Write Method – בחרו במקום ב track at once , ב-disc at once.


תופיע הודעה שאין מקום על הדיסק אך אז תופיע הודעה שתאפשר לכם לעשות OverBurn, לחצו Ok והצריבה תבוצע.


QwErTy, פורום הנוער פיגוז

תודה! כבר אהבת את זה.