מחירון דלקים ינואר 2011

סוג דלקטןדלקסונולפזדור אלון
בנזין 957.277.277.277.277.27
סולר תחנות12.6613.5913.5513.4913.56

* במהלך החודש התייקרו הדלקים בסביבות 10 אג'

תודה! כבר אהבת את זה.