הגישו את הבקשה למילגה בצורה מכובדת

הגישו בצורה מכובדת! מלאו את הטופס בכתב מסודר וקריא, צרפו אישורים ברורים ותקפים, ודאו שבקשתכם מלאה וכוללת את כל הנדרש ושלחו אותה לכתובת המדויקת של נותן המלגה.


באדיבות אתר מילגות, מדריך המילגות השלם

תודה! כבר אהבת את זה.