לאומי מעלות

יום א: מ- 09:00  עד  14:30
יום ב: מ- 09:00  עד  13:30 , מ- 16:30  עד  19:00
יום ג: מ- 09:00  עד  14:30
יום ד: מ- 09:00  עד  14:30
יום ה: מ- 09:00  עד  13:30 , מ- 16:30  עד  19:00
יום ו:  סגור
תודה! כבר אהבת את זה.