סניפי בנק פועלים בחיפה

ישובשעות פתיחה
חיפה- אוניברסיטהא’, ג’, ד’ 09:00-14:00
ב’,ה’ 09:00-14:00 אחה"צ 15:45-17:30
ו’ – הסניף סגור
חיפה- אחוזהא’,ג’,ד’ 08:30-13:15
ב’,ה’ 08:30-13:00 אחה"צ 16:00-18:30
ו’ 08:15-12:30
חיפה- המפרץא’, ג’, ד’ 08:30-14:00
ב’,ה’ 08:30-14:00 אחה"צ 16:00-17:15
ו’ – הסניף סגור
חיפה- הכרמלא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה- הרצלא’ – הסניף סגור
ג’,ד’ 08:30-13:15
ב’,ה’ 08:30-13:00 אחה"צ 16:00-18:30
ו’ 8:15-12:30
חיפה- התשביא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה ראשי- הנביאיםא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה- יזרעאליהא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה- ככר פריזא’-ה’ 08:30-14:00
ב’,ה’ 16:00-17:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה- נווה שאנןיום א' – סגור
ג, 'ד' – 08:30 – 13:15
ב', ה' – 08:30 – 13:00 , אחה"צ 16:00 – 18:30
יום ו' 08:15 – 12:30
חיפה- קרית אליעזרא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה- קרית חיים מערבא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה- קרית חייםא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
חיפה- שפרינצקא’,ג’,ד’ 13:15-08:30
ב’,ה’ 13:00-08:30 אחה"צ 18:30-16:00
ו’ – הסניף סגור
תודה! כבר אהבת את זה.