ציין בחוזה, שזכותם של האדריכל והמהנדס להפסיק את עבודת הקבלן או קבלני המשנה

ציין בחוזה שזכותם של האדריכל והמהנדס להפסיק את עבודת הקבלן או קבלני המשנה, במידה והוכח שהעבודה שבוצעה אינה מקצועית או מנוגדת לדרישות ולתקנים המצוינים בחוזה.


מתוך הספר "בונים על טיפים" מאת אבי סלע וצבי אברמוביץ


באדיבות טבעוני-סלע, אדריכלים

תודה! כבר אהבת את זה.