צלם את הבית בשלבי הבנייה השונים

צלם את הבית בשלבי הבנייה השונים וכן פגמים או ליקויים שהתגלו בו. השתמש במצלמה המדפיסה תאריך על גב הצילום.


מתוך הספר "בונים על טיפים" מאת אבי סלע וצבי אברמוביץ


באדיבות טבעוני-סלע, אדריכלים


 

תודה! כבר אהבת את זה.