השתדל לבנות את המקלט בשלבים המוקדמים

השתדל לבנות את המקלט בשלבים המוקדמים, כך תקבל מקום אחסון בטוח לציוד וחומרים הנדרשים במהלך הבנייה.


מתוך הספר "בונים על טיפים" מאת אבי סלע וצבי אברמוביץ


באדיבות טבעוני-סלע, אדריכלים

תודה! כבר אהבת את זה.