חיסכון במים בגינה

1. השקיה באמצעות ממטרות ומתזים מותרת רק בין החודשים מאי עד אוקטובר (זה החוק),
בין השעות 19:00 עד 7:00 למחרת.

השקיה בשעות הקרירות כשאין משבי רוח, תקטין את ההתאיידות ותמנע מחלת עלים.

2.  העדיפו לשתול צמחים הידועים כחוסכי מים.

3. הקצו את הכמויות המים להשקיה בהתאמה לעונת השנה,למזג האוויר ולצרכי הצמח.

4.אבזרו את הגינה במחשבי השקיה,בקוצבי מים ובמדי מים בעלי התו הכחול,לחסכון במים ולבריאות הצמחייה.השתמשו בטפטפות תוך התאמתן לדרישות הצמחים.

5.חפו את הגינה בכמויות נדיבות של חומר חיפוי למניעת הייתבשות הקרקע והתחממותה ולצמצום התפתחות עשבים שוטים בגינה.

6. חלקו את הגינה לקבוצות על פי סוגי צמחים והתנאים הדרושים להתפתחותם,בכלל זה – צריכת המים שלהם.

7. הגדילו את מרווחי ההשקיה לצמחים ולדשא.הגדלה זאת תגרום להעמקת השורשים וליצירת צמחים חסונים,שאינם מפונקים, בעלי יכולת קליטת מים טובה יותר מעומק הקרקע.

8. כסחו את הדשא לעיתים תכופות. פעולה זו תביא לחסכון ניכר בצריכת המים.

9. גזמו נוף מיותר של עצים ושיחים והקטינו ע"י כך את איבוד המים.

10. פזרו והצניעו כמויות גדולות של קומפוסט (עד 20 ליטר למ"ר בגינה חדשה ועוד 5 ליטר למ"ר , מידי שנה.) הקומפוסט משפר משמעותית את אחיזת המים בקרקע.

תודה! כבר אהבת את זה.