מחירון ניקוד


כשקיים ניקוד במקור ויש להקלידו בלבד –  התמחור בתיאום.

כאשר נדרש שילוב ניקוד לפי חוקי התחביר – מומלץ לפנות לבעל מקצוע בתחום.

מהו סוג הקובץ המוגש לביצוע העבודה, סוג הקובץ המוחזר ללקוח, אמצעי השבה (מייל, דואר, פקס וכו').

תודה! כבר אהבת את זה.