שימוש בקלפים ככלי לשיפור התקשורת עם הילדים

שימוש בקלפים ככלי לשיפור התקשורת עם הילדים, הבנת הילדים וחיזוק הקשר איתם.

תודה! כבר אהבת את זה.