בפרק האנגלית בפסיכומטרי, השאלות מסודרות ברמת קושי עולה

השאלות מסודרות ברמת קושי עולה – זה אמנם נכון לכל הפרקים, אך בא לידי ביטוי בצורה הכי ברורה באנגלית לכן מומלץ לענות על השאלות הראשונות בכל נושא וברגע שהרמה קשה מדי לדלג לנושא הבא.


לפסול תשובות – גם כאן ובעיקר ביחס לפרקים אחרים אפשר להגיע לתשובה הנכונה על ידי פסילת תשובות! בחלק של ניסוח מחדש זה הכי בולט!

ניחוש מושכל – בהשלמת משפטים נסו לזהות בתשובות מילים הפוכות או מילים בעלות צליל דומה, בדרך כלל אחת מהן תהיה הנכונה.

להתחיל מהנושאים החזקים – אם אוצר המילים לא משהו אבל מהירות הקריאה טובה כדאי להתחיל בשאלות ניסוח מחדש או מקטע הקריאה.


באדיבות פסיכו – פסיכומטרי חינם

תודה! כבר אהבת את זה.