מחירון דלקים מרץ 2011

מחירי הסולר והבנזין מתייקרים:

מחיר בנזין 95- 7.43 ש"ח. מחירי הסולר התייקרו כ-30 אג'.

 


תודה! כבר אהבת את זה.