4mp בתל אביב

מנהלת המכון : שירלי קגן

כתובת : קהילת מקסיקו 6/2, תל-אביב

טלפון : 052-8561080

היכל היופי והבריאות

כתובת : אבן גבירול 197, ת"א / ביאליק 44/34, אשדוד
טלפון : 03-5467501 / 08-8544255

AM BEAUTIES

מנהלת המכון : שירלי

כתובת : ה' באייר 26, ת"א / זריצקי 4, ת"א

טלפון : 03-7411133 / 077-2000155

עדי קוסמטיקס

כתובת : 

שטרייכמן 9 ג', ת"א

טלפון : 

052-8656177

ארט קוסמטיקס

טלפון : 

077-4904700


תודה! כבר אהבת את זה.