כלים- שטיפת כלים

מתוך: טיפים שמסתובבים ברשת

תודה! כבר אהבת את זה.