מחירון דלקים אפריל 2011

מחירון בנזין 95 מתייקר 7.52 ש"ח. מחירון סולר מתייקר בסביבות 20 אג' תלוי בחברת הדלק.

סוג דלקטןדלקסונולפזדור אלון
בנזין 957.527.527.527.527.52
סולר תחנות13.514.2714.2714.2214.2

 

חג שמח

תודה! כבר אהבת את זה.