מחירון דלקים מאי 2011

מחירי הדלקים התייקרו בחודש מאי. להלן טבלת מחירון עדכנית.

סוג דלק טןדלקסונולפזדור אלון
בנזין 957.757.757.757.757.75
סולר תחנות13.6014.3914.3514.3514.34
תודה! כבר אהבת את זה.