אגוזים, קיצוץ ביד

להכניס לשקית עם סגר ולרדד בעזרת מערוך.


באדיבות דור, אוכל +

תודה! כבר אהבת את זה.