מנעולן בירושלים

יום בשבועפתיחהסגירה
יום אכל הזמןכל הזמן
יום בכל הזמןכל הזמן
יום גכל הזמןכל הזמן
יום דכל הזמןכל הזמן
יום הכל הזמןכל הזמן
יום וכל הזמןכל הזמן
יום שבתכל הזמן
מנעולן בירושלים והסביבה:
054-351-7777
תודה! כבר אהבת את זה.