מחירון דלקים אוגוסט 2011

המחירון של בנזין  לא  עלה, עקב ההפגנות.
מחיר הסולר עלה מעל 30 אג', ביבי דואג לכם.

סוג דלק

טן

דלק

סונול

פז

דור אלון

בנזין 95

7.35

7.35

7.35

7.35

7.35

סולר תחנות

13.72

14.48

14.56

14.49

14.45

 

תודה! כבר אהבת את זה.