מחירון דלקים ספטמבר 2011

מחירון הבנזין מתייקר מ 7.35 ל- 7.47. התייקות של 12 אג לליטר.
מחירון סולר, ראה טבלה מצורפת מטה.

סוג דלק

טן

דלק

סונול

פז

דור אלון

בנזין 95

7.47

7.47

7.47

7.47

7.47

סולר תחנות

13.82

14.55

14.61

14.54

14.53

 

 

שתי אפליקציות מומלצות

      

תודה! כבר אהבת את זה.