הריונית, קחי איתך למקלט מגבונים לחים ואסלוניות

השימוש בשירותים ציבוריים אינו חוויה היגיינית, על אחת כמה וכמה בהריון. קחי איתך לזמן השהייה במקלט, מגבונים לחים ואסלוניות.

תודה! כבר אהבת את זה.