בלאי בלתי אחיד? החלף צמיג ובצע בדיקה מכנית של הרכב

אם מבחינים בבלאי רק באחת משפות הצמיג, צריך להחליף את הצמיג ולבצע גם בדיקה מכנית של המכונית (כיוון פרונט). המשמעות עלולה להיות שאחד ממרכיבי השלדה אינו תקין: מתלים,הגה פרונט וכו'. התופעה עלולה להיגרם גם עקב נסיעה ממושכת בלחץ ניפוח בלתי תקין.


באדיבות Tires4u, רשת פנצ'ריות

תודה! כבר אהבת את זה.