ספקים לאירוע: דאגו שכל החלטה וסיכום יגובו במסמך כתוב

הימנעו מסיכומים בעל-פה, דאגו שכל החלטה וסיכום יהיו מגובים במסמך מסכם שיופץ אל הנוגעים בדבר, וסייעו לספקים לעמוד בציפיות שלכם. בזמן הסגירה מול הספקים, דאגו לסכם מראש עם ספקי השירות מהו המפרט הטכני הנדרש לאירוע.

תודה! כבר אהבת את זה.