יש למנוע אפשרות לדריכה על כבלים ומוליכים

חשוב למנוע אפשרות לנסיעה או דריכה ישירה על כבלים ומוליכים. יש להגן על כבלים ומוליכים הנמצאים על הקרקע בשטח אליו יש גישה. במידה ונדרש גנרטור לאירוע, באירועי שטח הצפויים להערך זמן רב יש להצטייד במלאי דלק.

תודה! כבר אהבת את זה.