השוואה בין מזגנים

הטבלה שלפניך תקל עליך להשוות דירוג אנרגטי ומדד COP של מזגנים שונים.
ודא שהמזגן שקנית מדורג עפ"י התקנה החדשה שלפניך*.

טבלה להשוואת דירוג אנרגטי ומדד COP של מזגנים

טבלה להשוואת דירוג אנרגטי ומדד COP של מזגנים

תודה! כבר אהבת את זה.