לא כדאי למקם את השירותים מול דלת הכניסה של הבית

על פי עקרונות הפנג שואי, מומלץ כי מול דלת הכניסה לבית לא ימוקמו שירותים. המראה הראשון הנגלה לנכנס אל הבית קובע את ההתרשמות הכללית, לכן חשיבות רבה לכניסה מקדמת. האירו את המבואה, תלו תמונה או מקמו חפץ המשדר הרמוניה ושמחה.

תודה! כבר אהבת את זה.